ERFARINGSGRUNDLAG

SASTECH DATA’s erfaringsgrundlag er opstået på basis af en ingeniørmæssig viden og erfaring indenfor programudvikling, som i takt med projekter, løbende er blevet vedligeholdt og udbygget igennem mere end 12 år. Igennem de seneste 8 år har fokus dog hovedsageligt været rettet imod udvikling af e-learningsapplikationer.

SASTECH DATA har gennem årene fået kendskab til, og erfaring med følgende områder:

Erfaringsgrundlaget stammer fra en lang række projekter af meget forskellig karakter. Projekterne har omfattet alt lige fra programmering af små kernerutiner i indlejrede systemer, til komplette e-learningsapplikationer. Dette har givet en meget bred indsigt i løsningsmetoder, værktøjer og operativsystemets virkemåde.

Ligeledes er der opnået en erfaring i den ofte vanskelige proces med at få omsat en ide til et program. Denne del er som oftest langt sværere end selve programmeringen af programmet, da der skal træffes en masse beslutninger på et ret detaljeret niveau, samtidig med at overblikket over helheden skal bevares. Ofte vil en beslutning om en løsning på et delproblem have effekt på andre områder af det endelige program, og det kræver derfor en struktureret tilgang til opgaven. Som regel vælger man at nedbryde opgaven i mindre, overskuelige dele og derefter analyseres sammenhængen imellem de enkelte dele, for at afdække de afhængigheder der måtte være. Under udarbejdelsen af kravspecifikationen vil man ofte komme ud for at denne proces skal gentages flere gange, hvor man hvergang kommer et skridt længere ned i detaljerne.