KONTAKT SASTECH DATA

Kontaktinformation:

SASTECH DATA
Lottenborgvej 25
DK 2800 Lyngby

Telefon: +45 45 93 92 77
Mobil: +45 40 31 76 24
Kontakt SASTECH DATA info@sastechdata.dk

SASTECH DATA's hjemmeside
Web
www.sastechdata.dk

Om virksomheden

Virksomhedens indehaver, Steen Arne Sørensen, har en uddannelse som akademiingeniør fra DTU i Lyngby. Jeg er født i 1966 i Sønderjylland, hvor jeg også har haft min opvækst. I 1985 flyttede jeg til København for at påbegynde mine studier, og jeg er efterfølgende blevet boende i København. Min interesse for elektronik startede meget tidligt, idet jeg var, og stadigvæk er, meget fascineret af denne teknologi. Især kombinationen af musik og elektronik har jeg beskæftiget mig med på hobbyplan (guitarelektronik), da det for mig er en sjov hobby.

Min interesse for computere blev vakt i starten af 1990'erne under mine studier. Det var et meget spændende område at beskæftige sig med og efterhånden som jeg fandt ud af, hvordan en PC fungerede, blev jeg meget grebet af denne, for mig, nye teknologi. Jeg udviklede en række mindre programmer skrevet i pascal og assembler, for at udforske virkemåden af PC'en. Dette gav mig en bred og grundlæggende viden om programudvikling og styresystemet til PC'en. Sidenhen kom Windows til, og på tilsvarende måde gik jeg også igang med at udforske virkemåden af dette nye styresystem.

CV

Mit CV ser således ud:

Januar 2005 Stifter virksomheden SASTECH DATA.
Oktober 2000 Medstifter af virksomheden Waves MultiMedia ApS.
Marts 1997 Ansat i virksomheden Waves information technology.
Arbejdsområde: systemsoftwareudvikling i forbindelse med multimediebaserede undervisningsprogrammer, bl.a. til SAS, DSB, AMU-centre mv.
Juli 1996 Ansat i firmaet Parcorp A/S som softwareudvikler (embedded systems).
Arbejdsområde: udvikling af software til håndholdte terminaler.
August 1995 Værnepligtig i beredskabsstyrken (civilforsvaret) indtil 1. februar 1996.
Juli 1995 Dimitterede fra Danmarks IngeniørAkademi som stærkstrømsingeniør.