SASTECH DATA

Velkommen til hjemmesiden for SASTECH DATA.

Om virksomheden og dens målsætning.

SASTECH DATA er en konsulentvirksomhed der er opstået på grundlag af mere end 12 års ingeniørmæssig viden og erfaring indenfor programmering af software til PC platformen. Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, der blev etableret 1. januar 2005. Formålet med virksomheden er at udvikle den rigtige softwareløsning, i samarbejde med kunden.

For at kunne opfylde dette formål er det vigtigt at lave et grundigt forarbejde og en præcis analyse af kundens behov. Endvidere er det en klar fordel at have kendskab til de forskellige løsningsmetoder og værktøjer der findes, da det derved sikres at kunden får den optimale løsning.

SASTECH DATA har, i kraft af den store og alsidige erfaring, kendskab til en lang række af løsningsmetoder og værktøjer. Denne erfaring er medvirkende til at give et overblik over en opgave, samt at den tjener som hjælp til kunden der derved kan danne sig et overblik over de mulige løsninger af en opgave. Kunden bliver derfor i højere grad i stand til at træffe de rigtige valg.

Det kan ofte være svært at få det fulde overblik over en opgave. Det starter som regel med et ønske om et program der kan løse en bestemt opgave, og/eller præsentere nogle data for brugeren. Udfra dette ønske skal der laves et færdigt program og det kræver en del overvejelser som skal danne grundlaget for en kravspecifikation til programmet. SASTECH DATA har erfaring med denne proces og vil naturligvis stille denne erfaring til rådighed for kunden.

For at udnytte mulighederne fuldt ud i en softwareløsning, er det nødvendigt med et grundigt kendskab til hardwaren og operativsystemet på PC platformen. Også på dette område besidder SASTECH DATA en stor mængde viden og erfaring, idet det i mange tilfælde kan have indflydelse på løsningen af en opgave. Dette betyder også at SASTECH DATA kan påtage sig driftsmæssige opgaver såsom opsætning og konfigurering af PC'ere i netværk, installation af software mm.